Indsats til familier med børn og unge med adfærds- og trivselsproblemer.

Evalueringsrapport for Familie & Netværk september 2021

Læs mere
icon professionals

Hvad er Familie og Netværk?

Familie & Netværk er en indsats til familier med børn og unge, som har adfærdsproblemer eller ikke trives i skolen, i fritiden eller i hjemmet.

Familie & Netværk er et tilbud til forældre og systemer omkring et barn. Forældrene, som er tættest på barnet eller den unge, er Familie & Netværks vigtigste samarbejdspartenere igennem hele forløbet.

Hvem er målgruppen for Familie & Netværk?

Læs mere
icon professionals