icon professionals
icon professionals
icon professionals

Professionelle

Målgruppen for Familie & Netværk er:

Børn og unge i alderen 6-17 år, som har mindst ét af følgende adfærds- og trivselsproblemer, og derfor er truet i sin trivsel og udvikling:

 • Har skolefravær eller skolevægring
 • Har negative sociale relationer
 • Kommer i konflikt med voksne og andre børn
 • Er udadreagerende (verbalt eller fysisk aggressiv)
 • Er selvdestruktiv (indadreagerende, selvbebrejdende eller selvskadende)
 • Isolerer sig
 • Opleves kravafvisende
 • Har et bekymrende brug af rusmidler eller alkohol
 • Er involveret i kriminalitet eller i risiko for at blive det
 • Løber hjemmefra
 • Er anbringelsestruet
 • Er anbragt og har brug for en indsats fra Familie & Netværk til at sikre en god hjemgivelse til biologiske forældre eller plejeforældre.

Hvad er typiske mål for Familie & Netværk?

Målene skræddersyes altid til den enkelte familie i et samarbejde mellem familien, familiens socialrådgiver og terapeuten fra Familie & Netværk.

Det er vores erfaring, at der som hovedregel vil være fokus på følgende områder i målbeskrivelsen:

 • At barnet/den unge går stabilt i skole eller på arbejde
 • At familien bliver i stand til at løse fremtidige konflikter
 • At familiens relationer og omsorg for hinanden styrkes
 • At forældrenes opdragelsespraksis styrkes og forældrene får større indsigt i barnets specifikke behov.
 • At barnet/den unge har gode kammeratskabsrelationer
 • At barnet/den unge deltager i fritidsaktiviteter
 • At barnet/den unge fortsat bliver boende i hjemmet
 • At barnet/den unge ikke begår kriminalitet eller bruger rusmidler

”Jeg ville gerne være en god mor for min søn, men jeg vidste ikke hvordan. Jeg ville ikke indrømme, at jeg ikke kunne. Det var svært at tage imod hjælp, selvom jeg godt vidste, at det var den eneste vej”

Mor til 16 årig dreng

”Jeg blev oplært i, hvordan jeg skulle gribe ind i forskellige situationer. Terapeuten ville sikre, at jeg kunne stå på egne ben – også når han ikke var der (…) Jeg var bange, da vi fik at vide, at Familie & Netværk sluttede, men i dag bruger jeg alle de ting, jeg har lært af terapeuten og Familie & Netværk, til hverdag”

Mor til 16 årig dreng

”Jeg har fået indsigt i, hvilke skolemæssige udfordringer han har, og jeg har fået flere værktøjer, end jeg havde inden Familie & Netværk, til at håndtere de vredesudbrud, min søn kan have”

Far til 10 årig dreng

“Denne indsats er ligesom at køre I en limousine. Jeg kan slet ikke forstå hvor meget hjælp jeg har fået”

Mor til teenagepige

”Vores mål var at min søn skulle have sit liv tilbage – og det har han fået”. I dag er hendes søn clean og går på efterskole, hvor han har succes i undervisningen og fungerer godt socialt.

Mor til 16 årig dreng

Hvis du har brug for yderligere information om Familie & Netværk, er du meget velkommen til at downloade vores informationsbrochure:

Familie og Netværk i Herning Kommune.

Familie og Netværk Randers i Kommune.

Familie og Netværk i Aarhus Kommune.

Du kan læse mere om Familie og Netværk Hjemgivelse i Aarhus Kommune her.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores lokale Familie & Netværk-kontakter her..

Eller Metodecentret:

Metodecentret
Olof Palmes Allé 19
8200 Aarhus N

Projektleder og Udviklingskonsulent
Trine Gaardsøe
Familie & Netværk
Aut.psyk.
Tlf. 24 97 45 24
Mail trine.gaardsoee@stab.rm.dk

www.metodecentret.dk