icon professionals
icon professionals
icon professionals

Professionelle

Målgruppen for Familie & Netværk er:

Børn og unge i alderen 6-17 år, som har mindst ét af følgende adfærds- og trivselsproblemer, og derfor er truet i sin trivsel og udvikling:

 • Har skolefravær eller skolevægring
 • Har negative sociale relationer
 • Kommer i konflikt med voksne og andre børn
 • Er udadreagerende (verbalt eller fysisk aggressiv)
 • Er selvdestruktiv (indadreagerende, selvbebrejdende eller selvskadende)
 • Isolerer sig
 • Opleves kravafvisende
 • Har et bekymrende brug af rusmidler eller alkohol
 • Er involveret i kriminalitet eller i risiko for at blive det
 • Løber hjemmefra
 • Er anbringelsestruet
 • Er anbragt og har brug for en indsats fra Familie & Netværk til at sikre en god hjemgivelse til biologiske forældre eller plejeforældre.

Hvad er typiske mål for Familie & Netværk?

Målene skræddersyes altid til den enkelte familie i et samarbejde mellem familien, familiens socialrådgiver og terapeuten fra Familie & Netværk.

Det er vores erfaring, at der som hovedregel vil være fokus på følgende områder i målbeskrivelsen:

 • At barnet/den unge går stabilt i skole eller på arbejde
 • At familien bliver i stand til at løse fremtidige konflikter
 • At familiens relationer og omsorg for hinanden styrkes
 • At forældrenes opdragelsespraksis styrkes og forældrene får større indsigt i barnets specifikke behov.
 • At barnet/den unge har gode kammeratskabsrelationer
 • At barnet/den unge deltager i fritidsaktiviteter
 • At barnet/den unge fortsat bliver boende i hjemmet
 • At barnet/den unge ikke begår kriminalitet eller bruger rusmidler

Hvis du har brug for yderligere information om Familie & Netværk, er du meget velkommen til at downloade vores informationsbrochure:

Familie og Netværk i Herning Kommune.

Familie og Netværk Randers i Kommune.

Familie og Netværk i Aarhus Kommune.

Du kan læse mere om Familie og Netværk Hjemgivelse i Aarhus Kommune her.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores lokale Familie & Netværk-kontakter her..

Eller Metodecentret:

Metodecentret
Olof Palmes Allé 19
8200 Aarhus N

Projektleder og Udviklingskonsulent
Trine Gaardsøe
Familie & Netværk
Aut.psyk.
Tlf. 24 97 45 24
Mail trine.gaardsoee@stab.rm.dk

www.metodecentret.dk