icon parents
icon parents
icon parents

Til dig som forælder

Hvem er målgruppen for vores indsats?

Vores indsats retter sig mod børn og unge i alderen 6-17 år, der:

 • har for meget skolefravær
 • udviser udadreagerende og/eller aggressiv adfærd
 • har dårlige sociale relationer
 • udviser selvdestruktiv adfærd, fx selvskade
 • isolerer sig
 • udviser ’risikoadfærd’ – fx  stof/alkoholmisbrug eller kriminalitet
 • er anbringelsestruet på grund af alvorlige adfærds- og trivselsproblemer
 • er anbragt og har brug for en god hjemgivelse til enten pleje- eller biologiske forældre.

”Jeg ville gerne være en god mor for min søn, men jeg vidste ikke hvordan. Jeg ville ikke indrømme, at jeg ikke kunne. Det var svært at tage imod hjælp, selvom jeg godt vidste, at det var den eneste vej”

Mor til 16 årig dreng

”Jeg blev oplært i, hvordan jeg skulle gribe ind i forskellige situationer. Terapeuten ville sikre, at jeg kunne stå på egne ben – også når han ikke var der (…) Jeg var bange, da vi fik at vide, at Familie & Netværk sluttede, men i dag bruger jeg alle de ting, jeg har lært af terapeuten og Familie & Netværk, til hverdag”

Mor til 16 årig dreng

”Jeg har fået indsigt i, hvilke skolemæssige udfordringer han har, og jeg har fået flere værktøjer, end jeg havde inden Familie & Netværk, til at håndtere de vredesudbrud, min søn kan have”

Far til 10 årig dreng

“Denne indsats er ligesom at køre I en limousine. Jeg kan slet ikke forstå hvor meget hjælp jeg har fået”

Mor til teenagepige

Hvad er typiske mål for Familie & Netværk?

Målene skræddersyes altid til jeres familie i et samarbejde mellem jer, jeres families rådgiver/sagsbehandler og terapeuten fra Familie & Netværk.

Det er vores erfaring, at der tit vil være fokus på:

 • At dit barn går stabilt i skole eller på arbejde
 • At jeres familie bliver i stand til at løse fremtidige konflikter
 • At jeres families forhold til hinanden styrkes
 • At du som forældre får lettere ved opdragelsen af dit barn og får større forståelse for barnets behov.
 • At dit barn omgås kammerater med positiv adfærd
 • At dit barn deltager i fritidsaktiviteter
 • At dit barn bliver boende hjemme
 • At dit barn ikke begår kriminalitet eller bruger rusmidler

Hvordan griber vi indsatsen an?

Jeres familie bliver henvist til Familie & Netværk via socialforvaltningen i den kommune, hvor dit barn bor.

Et forløb hos Familie & Netværk varer ca. 4-10 måneder. I den periode har jeres familie en fast terapeut, som mødes med jeres familie ca. 2 gange om ugen og med det private og professionelle netværk omkring jer og jeres barn efter behov. Herudover holder I kontakt via telefon og mail. I behandlingsperioden kan I komme i kontakt med en terapeut fra teamet døgnet rundt, alle ugens dage.

Terapeuten tilrettelægger indsatsen i forhold til dit barn og jeres familie, og koordinerer med alle involverede systemer.

Inden forløbet går i gang, afholder Familie & Netværk et opstartsmøde med rådgiveren/sagsbehandleren og dig/jer som forældre. På mødet aftaler I, hvornår terapeuten kan gå i gang.

Terapeuten starter forløbet med at indsamle informationer om dit barn i alle systemer. På den måde får han/hun et nuanceret billede af dit barns adfærd. Sammen med terapeuten formulerer jeres familie bagefter konkrete mål for behandlingen, som terapeuten så tilrettelægger, så den er skræddersyet til jeres families situation og behov. I er de vigtigste samarbejdspartnere.

Når der er blevet arbejdet med de konkrete mål for behandlingen, og forløbet hos Familie & Netværk slutter, laver terapeuten en afsluttende rapport til den rådgiver, som jeres familie er tilknyttet. Rapporten indeholder en beskrivelse af indsatsen og anbefalinger til eventuel fremtidig støtte til jeres familie og barn. I samarbejde med jeres familie laves også en vedligeholdelsesplan til jer og netværket.

Hvis du vil læse mere om Familie og Netværk, så kan du downloade vores informationsbrochure herunder:

Du kan læse mere om Familie og Netværk i Herning Kommune her.

Du kan læse mere om Familie og Netværk i Randers Kommune her.

Du kan læse mere om Familie og Netværk i Aarhus Kommune her.

Du kan læse mere om Familie og Netværk Hjemgivelse i Aarhus Kommune her.