icon metode method and quality
icon metode method and quality
icon metode method and quality

Metode- og kvalitetssikring

Den analytiske fasemodel og Værdisættet

Familie & Netværk har sit teoretiske udgangspunkt i systemisk teori og den kognitive metode. Terapeuten fra Familie & Netværk arbejder struktureret og systematisk ud fra en analytisk fasemodel:

Behandlingen tager udgangspunkt i Værdisættet repræsenteret ved 6 principper:

Behandlingens succes er afhængig af, at der sættes ind på flere områder af barnets/den unges og familiens liv samtidigt. Det betyder f.eks.:

  • At systemerne skal være fleksible i forhold til at afholde møder med et kort tidsvarsel
  • At systemerne sammen er villige til at tænke kreativt for at overkomme eventuelle økonomiske, praktiske og ressourcemæssige barrierer

Hvordan sikres kvaliteten i Familie & Netværk?

  • Terapeuten er uddannet lærer, pædagog, socialrådgiver eller psykolog. Derudover har terapeuten gennemført en obligatorisk grunduddannelse indenfor rammen af Familie & Netværk og er eksamineret i metoden.
  • Den enkelte terapeut arbejder i et team, der er tilknyttet en specialuddannet vejleder.
  • Teamlederen har ugentlig vejledning med teamet og sikrer sammen med teamet, at behandlingsstrategien er velvalgt, velovervejet og virkningsfuld.
  • Teamet er tilknyttet en konsulent fra Metodecentret, som sikrer, at de grundlæggende principper og den analytiske model følges.
  • Konsulenten afholder løbende uddannelse af personalet i Familie & Netværk både lokalt og nationalt i samarbejde med eksterne specialister.
  • Der indsamles data ved opstart og ved afslutningen af indsatsen, som beskriver udviklingen i behandlingen. Dataene bruges til forskning og til optimering af behandlingsmetoder.
  • Familie & Netværk bruger FIT (Feedback Informed Treatment) for gennemgående at kunne evaluere og justere de ugentlige sessioner. Data bliver opbevaret i overensstemmelse med datalovgivningen.
  • Både terapeut og teamleder har faste udviklingssamtaler, hvor bl.a. resultatet fra FIT inddrages.